Portalerna i Gamla Stan i Stockholm

Jag har vandrat otaliga gånger längs Gamla Stans gator i Stockholm. Beundrat de små gränderna, snavat på kullerstenarna, ätit glass i nån av de många glassbarerna eller bara suttit och tittat på den strida strömmen av folk som dragit förbi. Men aldrig har jag lagt märke till alla de fantatiskt portaler som ligger sida vid sida - färglada och utsmyckade - längs varje gata.
 
Det var först i höst när min resekamrat och vän Ilse Arén berättade historier om portalerna, som jag själv började lägga märke till dom. Ivrig av den nya iakttagelserna började jag fotografera portarna och fann att de bakom många av dessa portar finns intressanta segner och historier. Här är några av mina favoritportaler.
 
 
Västerlånggatan 68. von der Lindeska huset började byggas 1627 av den rike handelsmannen Erik Larsson, senare adlad von der Linde. Huset är byggt i holländs renässans-stil och har stått som förebild för många byggen i Gamla Stan. Ytterst skyddas porten av två uppresta kanoner.
 
 
 
Stora Nygatan 2. Ryningska palatsets barockportal är skulpterad av Aris Claezson. Portalskulpturerna på var sida om porten symboliserar tron och hoppet. Över portalen runt huvudingången finns Rynings och hans hustru Maria Elisabet Kurzels förenade vapen. Palatset byggdes 1640-1644 på uppdrag av amiralen Erik Ryning. Under perioden 1756-1774, då Gottfried Sack ägde huset, fanns här en känd bordell och vinkällare där Carl Michael Bellman lär ha hört till de ivrigaste besökarna.
 
 
 
Storkyrkobrinken 3. Enligt sägnen skall Karl XII, efter sin kröning i Storkyrkan, ha begivit sig tillbaka mot Riddarholmen. När han nådde detta hus skall kronan ha ramlat av honom och uppfångats av riksmarskalken Johan Gabriel Stenbock - innan den nådde gatan. Som minne av händelsen har ägaren till huset satt upp en krona ovanför portalen. Huset kallas därför också för Kronan.
 
 
 
Skomakargatan 3. Redan 1337 finns gatan omnämnd med namnet i latinsk form in vico sutorum/på skomakarnas gata. Gamla Stan har lyckats överleva många förslag på rivning. Under 1800-talet ansågs att Gamla Stans ålderdomliga bebyggelse stod i vägen för framsteg och utveckling. Som tur var har man bevarat det arkitektoriska utseendet, trots renoveringar och moderniseringar, och man kan fortfarande se spår av det dagliga livet under mer än sju seklers gång.
 
 
 
Prästgatan 78. I det här huset föddes den svenska konstnären Carl Larsson 28. maj 1853.
 
  
 
Prästgatan 34 med sin portal som består av hopplockade delar från olika håll. Portalen har en omfattning av röd Ölandskalksten, en valvbåge av grå sandsten och överst en typisk rundel som visar husets nummer. 
 
 
 

Västerlånggatan 67. Huset där ockerskan bodde. Sedlighetspolisen hade ansvar för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. Om någon upptäckte dessa ockerkvinnor meddelades detta omedelbart till polisen. Så som  Julius Almdorff, som vill att polisen ska ingripa mot en kvinna på Västerlånggatan:

Stockholm 29/6 1871

Högädle Herr Polismästare!

I huset No 67 Westerlånggatan der den så kallade mulattskan bor, anmäler till all den skärpta följd, som Polismyndigheten eger till sitt förfogande – Grannar generas af deras djerfva nattstoj; det vore önskvärdt om denna ockrerska kunde hämmas i sin gemena anstötlighet, då hon tager sin existens af lasten

Ödmjukligen Julius Almdorff

 

 

Munkbron 9. Portalen är en kalkstensportal ursprungligen uppförd 1891 för Industrikreditaktiebolagets bankhus.  Huset var det första bankhuset på 20 år som uppfördes i staden och det ritades av arkitekten Erik Josephson. 
 
 
 
Skomakargatan 9. Ovanför dörren, i portalens kartusch är initialerna IISM och KIDC inhuggna liksom ett kors - bomärken för skräddaren Jonas Jönsson och hustrun Karin Joensdotter. Byggnaden är från 1600-talet.
 
 
 
Västerlånggatan 52. Det med en krans inramade "päronet" ovanför dörren skall föreställa en pärla. Här bodde nämnligen hovjuveleraren Valentin Toutin. Här bodde även miniatyrmålaren Pierre Signac, som målade av drottningen med ett jätte stort pärlörhänge. Namnet Sidenhuset Pärlan fick huset på 1600-talet när juvelerarens son bodde där - till yrket sidenhandlare.
 
 
 
Prästgatan 36 har en ny portal efter gammal förebild med lågerhuggen omfattnig och träport med typiskt mönster av romber.
 
 
 
Västerlånggatan 54. Portalen som är utförd i röd kalksten är ett förnämligt och synnerligen intressant exempel på den under 1600-talet florerande dekorativa stenhuggarkonsten i Stockholm och har därför ett stort kulturhistoriskt värde. Johan von der Hagen, handelsman i Stockholm, lät helt bygga om huset under 1600-talet. Det troliga är att huset blev färdigt 1662 - ett årtal som återfinns på dörrportalens överstycke.
 
 
 
Prästgatan 24. 
 
 
 
Västerlånggatan 57. Synd och skam att någon förstör anrika, vackra portar med klotter. 
 
 
Källor: Rikard Larsson - Portalerna i Gamla Stan (2012) samt google.
 
 
Taggar: Gamla Stan, Portaler, Stockholm;

Kommentarer :

#1: Leif Warebring

Tack för historian om Skomakargatan 9, min kamrat och jag undrar om korssymbolen i vapnet kan ha någon speciell betydelse ser ut som 4 st. runbokstäver M vända med basen mot varandra.

Svar: Hej Leif! Trevligt att du tagit dig tid att läsa om portalerna.
Det enda jag har hittat angående korset på vapnet är att det är ett bomärke. I Glömda Gudstecken skriver Tuve Skånberg följande om just dessa runbokstäver ni pratar om: "Kanske det är en m-runa, ett gaffelkors, ypsilonkors, livsträdskors, mässhakekors, en treenighetssymbol, eller ett tecken för Mariadagarna på kalenderstavarna, en Mariaruna?"
Källa: http://lup.lub.lu.se/luur/downloadfunc=downloadFile&recordOId=21154&fileOId=1472234

Om dessa märken/runbokstäver har någon specifik betydelse på just detta vapen på Skomakargatan 9 har jag inte hittat något svar på.
Välkommen till min värld i ord och bild!

skriven
#2: Leif Warebring

Tackar så mycket för svaret, roligt att fantisera om olika tolkningar.

skriven

Kommentera inlägget här :