Hemmen som tystnat III

Empty houses gone to seed.
Empty kitchens with no one to feed.
Where once was laughter, spiders spin.
Forgotten dreams ... an off key song.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taggar: Abandoned, Autiotalot, Deserted houses, FInland, Pohjanmaa, Öde hus, Ödehus, Österbotten;

Juthbacka marknad 2014

 
 
 
Näst sista veckoslutet i augusti ordnas Finlands största loppmarknad, Juthbackamarknaden, i en av Finlands minsta städer, Nykarleby. Under 24 timmar fyrdubblas antalet männiksor i stan när de ca 30000 marknadsbesökarna strömmar till. På Juthbacka herrgårds campingområde samlas omkring 800 försäljare från hela landet för att sälja allt från gamla skruvar, bultar och sockor till begagnade motorer, böcker, leksaker och kläder.
 
Marknaden har arrangerats sedan 1979 av Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap. Från början var marknaden i första hand en träffpunkt för bilintresserade som bytte bildelar och annat "skrot" med varandra. Ganska snabbt utvecklades marknaden till en loppis och både antalet försäljare och besökare mångdubblades. I år arrangeras Juthbackamarknaden den 22–23 augusti, officiellt från klockan 18 fredag kväll till klockan 18 lördag kväll.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taggar: Juthbacka, Markkinat, Nykarleby, Uusikarlepyy, juthbackamarknaden, marknad;

Sigtuna - Sveriges äldsta stad

 
 
Vid Mälarens strand ligger Sveriges äldsta stad, Sigtuna. Staden grundades av Erik Segerställ på 970-talet och var säte för den första kristne kungen, Olof Skötkonung. Här hade också biskopen sitt säte. I Sigtuna slogs dom första svenska mynten omkring 995 på beordran av kungen och staden blomstrade som kungligt, kyrkligt och kommersiellt centrum ända fram till slutet på 1200-talet. Sigtuna brann ett flertal gånger och efter tre stadsbränder under 1648-1666 var det svårt för Sigtuna att resa sig. Kvar fanns i stort sett bönder och fiskare och år 1700 fanns bara 108 invånare i Sigtuna.
 
 
 
 
Idag blomstrar Sigtuna och den ursprungliga stadsplanen finns i stort sett bevarad. Längs Stora Gatan ligger 1700- och 1800-tals trähus i glada färger. I husen finns idag små butiker, restauranger och kaféer. Stora Gatan är den äldsta bevarade gatan i Sverige med ursprunglig sträckning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stora torget skapades på 1600-talet. Ännu på 1800-talet beskrevs torget som en vacker äng med lindar på ena sidan. Ända fram till 1917 betade korna på torget. Idag används torget för marknader och som samlingsplats.

Vid Stora torget ligger också Sveriges minsta bevarade rådhus. Det byggdes på initiativ av borgmästare Eric Kijhlman. Med gemensam kraft samlade stadens invånare in resurser till bygget. Den vackra rådsalen inreddes med kungaporträtt och pampiga stolar. På pingstafton 1744 kunde rådhuset invigas. I dag är rådhuset museum och en populär vigsellokal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På Stora gatan 33 ligger Drakegården. Huset har i tiderna tillhört familjen Drake, som kring sekelskiftet 1900 odlade frukter och bär, grönsaker och blommor för eget behov i trädgården. Odlingen har idag helt försvunnit men stora delar av trädgårdens formspråk och planläggning har bevarats. Drakgårdens trädgård är idag öppen för allmänheten och är ett populärt utflyktsmål för både Sigtunas egna invånare och turister. I själva Drakengården ligger idag stadens turistbyrå.
 
Drakegården till vänster
 
 
 
Interiör från Drakegården, som idag fungerar som Sigtunas turistbyrå
 
 
 
Draketrädgården
 
 
 
 
Den Lundströmska gården har fått sitt namn efter familjen Lundström som köpte fastigheten 1873 men själva gården har anor ända från 1600-talet. Familjen, som bestod av fadern Carl August Lundström, hustrun Johanna och sonen Wilhelm, öppnade en lågprishandel, en sk "godtköpshandel" i fastigheten där de sålde allt från tyger, knappar och cigarrer till livsmedel som fläsk, mjölk, kaffe och konserver. Efter Carl Augusts död 1904 stängdes butiken. På 1950-talet köpte Sigtuna fastigheten och gjorde den Lundströmska gården till ett museum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med Världsbokdagen invigdes Sveriges minsta bibliotek den 23 april 2014 på Lilla torget i Sigtuna. Initiativet till Bokkiosken togs av Alfonso Amborossi, poet och biblioteksassistent på Sigtunastiftelsen. Idéen med kiosken är att man lånar en intressant bok och i gengäld delar med sig av en bok man själv tycker andra skall läsa. Kiosken är öppen dygnet runt och med fria lånetider och utan stämplar.

Telefonkiosken är av tidig modell från 1900-talets början och den skänktes av Telia till Sigtuna hösten 2005. Den är i dag det kommunala fastighetsbolaget Komfasts minsta fastighet.
 
 
 
 
 
 
 
 
I hörnet av Stora Gatan och Laurentii gränd ligger ett kvarter som består av flera hus kring en gård, som man fordom kom in till genom en övertäckt inkörsport från gatan. Huset mot gränden är det äldsta i Sigtuna.

På 1960-talet köpte baron Gustav von Paykull fastigheten och lät restaurera huset och under reparationen 1968-69 fann man i trossbotten ovan takbjälkarna rester av näver och jord, vilket tyder på att huset är mycket gammalt och man gissar att huset kan vara ända från 1600-talet.

I dag bedrivs Tant Bruns Kaffestuga i fastigheten. Här bjuds man på nybakat bröd från det egna bageriet, i form av bakverk och härliga smörgåsar med bordservering på klassiskt vis.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Sigtuna kommun finns 150 kända runstenar och bara i Sigtuna stad kan man se och läsa ett 15-tal stenar med skrifter som är 1000 år gamla! De äldsta runinskrifterna man känner till i Sverige är från 300-talet, de flest är från vikingatid och medeltid.

Runstenarna restes där många kunde se och läsa dem - längs färdvägar, vid broar, vid "entréer" till ägor och vid samlingsplatser. Runinskrifterna följer ett speciellt mönster där man kan läsa namn på personer, på gårdar och utländska resmål. På vissa stenar kan man följa familjer i fem-sex familjeled. Ofta avslutas texten med en bön som "gud hjälps hans ande".
 
 
 
 
Plats: S:t Lars ruin
Inskrift: Anund reste stenen efter sig själv medan han levde.
 
 
 
Plats: S:t Lars ruin
Inskrift: Sven lät resa stenen efter...sin fader och Frödis efter Ulv sin make. Gud hjälpe hans ande.
 
 
 
 
Under den tid som biskops-sätet fanns i Sigtuna byggdes inte mindre än sex eller sju mäktiga stenkyrkor med tillhörande kyrkogårdar i Sigtuna. En av dessa kyrkor var Sankt Lars kyrka, av vilken endast delar av det kraftiga västtornet finns kvar. Kyrkan byggdes troligen under 1100-talet och var en stor gråstenskyrka. Sankt Lars kyrkoruin är den ruin i Sigtuna som det finns minst rester av.
 
Sankt Lars kyrkas ruiner
 
 
 
Bygget av Sankt Olofs kyrka påbörjades troligen under första hälften av 1100-talet. Den ligger på kyrkogården väster om Mariakyrkan i Sigtuna i den dåtida stadens östra utkant. I första omgången omkring år 1100 byggdes centraltorn, kor och tvärskepp. I ett senare skede tillkom långhuset som dock byggdes med reducerad längd. Genom utgrävningarna har man funnit att den kyrka vi ser rester av idag vilar på en äldre byggnad - kanske den äldsta stenkyrkan i Sverige.

Sankt Olofs kykoruin är i motsats till Sankt Lars kyrka välbevarad och den kan upplevas. Alldeles intill kyrkoruinen finns det en källa som troligen har samband med kulten kring kyrkans skyddshelgon Olof den helige, Olav Haraldsson, som levde kring år 1000. Sankt Olof var kung av Norge och blev Nordens första och mest populära helgon.
Sankt Olofs kyrkas ruiner
 
 
 
Taggar: Bokkiosk, Destination Sigtuna, Drakenhuset, Drakenträdgården, Lundströmska gården, Ruiner, Runor, Runstenar, Sankt Lars kyrka, Sankt Lars ruin, Sankt Olofs kyrka, Sevärdhet, Sigtuna, Slott, Tant Brun, Tant Bruns kaffestuga, Telefonkiosk;