Hemmen som tystnat II

There's no smoke in the chimney,
And the rain beats on the floor;
There's no glass in the window,
There's no wood in the door;
The heather grows behind the house,
And the sand lies before.
 
No hand hath trained the ivy,
The walls are grey and bare;
The boats upon the sea sail by,
Nor ever tarry there.
No beast of the field comes nigh,
Nor any bird of the air  
 
~Mary Elizabeth Coleridge~

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taggar: Abandoned, Autiotalot, Deserted houses, Ödehus;

Hemmen som tystnat

Jag ser den ligga den goda jorden
för fäfot här vid min faders gård
den goda jorden där skördar mognat
i sekler lämnad i fäders vård
 
Ej längre ax uti vind skall böjas
ej mörka myllan bli vänd av plog
ej fälten vida skall mera röjas
snart fylles åkern av sly och skog
 
Så svinner dagen och skuggor falla tungt
i bland minnen vid fäders bo
och tystnad råder här mellan husen
blott vinden viskar sov,sov i ro
 
Jag går här ännu när solen dalar
när skyar brinner i kylig höst
och tung blir vägen min led tillbaka
när hjärtat gråter uti mitt bröst..
~Arne Axel Dahlgren~
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taggar: Abandoned, Autiotalot, Deserted houses, Pohjanmaa, Öde hus, Ödehus, Österbotten;