Hemmen som tystnat

Jag ser den ligga den goda jorden
för fäfot här vid min faders gård
den goda jorden där skördar mognat
i sekler lämnad i fäders vård
 
Ej längre ax uti vind skall böjas
ej mörka myllan bli vänd av plog
ej fälten vida skall mera röjas
snart fylles åkern av sly och skog
 
Så svinner dagen och skuggor falla tungt
i bland minnen vid fäders bo
och tystnad råder här mellan husen
blott vinden viskar sov,sov i ro
 
Jag går här ännu när solen dalar
när skyar brinner i kylig höst
och tung blir vägen min led tillbaka
när hjärtat gråter uti mitt bröst..
~Arne Axel Dahlgren~
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taggar: Abandoned, Autiotalot, Deserted houses, Pohjanmaa, Öde hus, Ödehus, Österbotten;

Kommentera inlägget här :